• 35 milionów testowane strony i więcej 760 000 zablokowane przez filtry treści ISP
 • Nad 1300 bloków zostały pomyślnie cofnięte
 • Nad 400 Witryny charytatywne, szkolne i pomocy społecznej w Wielkiej Brytanii zablokowane 120 witryny nadal dotknięte
 • Ponad jedna czwarta (27,6%) wniosków o odblokowanie do dostawców usług internetowych od 2018 r. pozostają nierozwiązane

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Błędna klasyfikacja treści
 3. Odblokuj ustalenia żądania
 4. tło
  • Dlaczego strony internetowe są blokowane w Wielkiej Brytanii??
  • Po co przeprowadzać te badania?
 5. Kontekst zasad
  • Jakim problemem są filtry treści próbujące rozwiązać?
  • Ocena szkodliwości treści dla dorosłych
  • Filtry jako rozwiązanie
  • Czy filtry zapobiegają oglądaniu przez dzieci szkodliwych treści?
  • Szkody związane z blokowaniem
  • Podstawa prawna do filtrowania treści
  • Korekcja błędów
 6. Rekomendacje

Pobierz raport: Szkody dodatkowe w wojnie przeciwko szkodom online.

Wprowadzenie

Nawiązaliśmy współpracę z wiodącymi rzecznikami praw cyfrowych Open Rights Group (ORG) w celu zbadania zakresu i wpływu nadmiernego blokowania stron internetowych przez brytyjskie mobilne i szerokopasmowe usługi internetowe Dostawcy (ISP) filtry treści dla dorosłych.

Nasze dochodzenie wykazało, że prymitywne podejście do filtrowania treści dla dorosłych przyjęte przez dostawców usług internetowych oznacza, że ​​potrzebujący dorośli nie mają dostępu do istotnych informacji i wsparcia. Dotyczy to również właścicieli witryn: organizacje charytatywne i usługi wsparcia są duszone w swoich misjach, a właściciele małych firm tracą klientów i szkodzą ich reputacji.

Dzieje się tak w wyniku filtrów blokujących setki stron internetowych dla organizacji charytatywnych, szkół, społeczności LGBTQ + i usług oferujących wsparcie dla zdrowia psychicznego, uzależnienia i osób, które przeżyły napaść seksualną i przemoc w rodzinie.

Przyjrzeliśmy się również, jak dostawcy usług internetowych radzą sobie z żądaniami odblokowania witryn, które zostały nieprawidłowo odfiltrowane.

Nasze ustalenia ujawniają zasadniczo wadliwy, niesprawiedliwy i niespójny system, który pilnie potrzebuje reform.

Od 2014 r. I przy pomocy wolontariuszy ORG prowadzi Blocked.org.uk, który udostępnia narzędzie online, które pozwala każdemu sprawdzić, czy witryna jest blokowana, i zgłosić takie, które nie powinny być blokowane przez dostawców usług internetowych.

ORG zebrał wyniki ponad 35 milionów testów witryn i od tego czasu zaindeksował ponad 760 000 zablokowanych unikalnych domen, przy czym 90% tych danych zebrano od marca 2017 r..

Kulminacją tego dochodzenia jest współpraca z ORG w celu opublikowania nowego raportu, Collaged Damage in the War Against Online Harms, najbardziej wszechstronne badanie bloków stron internetowych w Wielkiej Brytanii do tej pory.


Raport identyfikuje ponad 8 000 domen zostało zablokowanych przez dostawców usług internetowych w ciągu ostatnich dwóch lat tylko garść kategorii to nie wydaje się być szkodliwe dla dzieci.

Oprócz wspomnianych już stron trzeciego sektora i pokrewnych, okazuje się, że strony internetowe dla budowniczych, firm drenażowych, usług weselnych, fotografów i grup religijnych są nieproporcjonalnie dotknięte, z ponad 3300 z tych domen wciąż jest zablokowanych przez co najmniej jednego usługodawcę internetowego.

Filtry treści dla dorosłych ISP są włączony domyślnie w Wielkiej Brytanii i konsumenci muszą aktywnie zrezygnować, jeśli chcą niefiltrowanego dostępu do Internetu.

W rezultacie są 3,7 miliona gospodarstw domowych z aktywnymi filtrami treści oraz użytkownikami telefonów komórkowych, którzy nie zrezygnowali z filtrów domyślnych.

Filtrowanie jest zlecane przez dostawców zewnętrznych firmom zewnętrznym, które zapewniają gotowe rozwiązania, które w dużej mierze opierają się na podstawowych słowach kluczowych w celu identyfikacji szkodliwych treści.

Niestety filtry te są nie tylko całkowicie nieprzezroczyste, ale także bardzo surowe. Na przykład witryny firm drenażowych są często blokowane - najwyraźniej dlatego, że reklamują usługi „odblokowujące”, błędnie identyfikując je jako narzędzia prywatności online, które są uznawane przez dostawców usług internetowych za szkodliwe.

Bezkrytyczny charakter tych filtrów podkreśla fakt, że mniej niż 5% przypadków uprzednio zablokowanych witryn nie zostało unieważnionych od 2017 r. W tym samym okresie, Odwrócono 1300 bloków, co sugeruje, że wiele innych witryn zostało i pozostało niepoprawnie ocenzurowanych.

Problem składa się z dwóch kluczowych czynników:

 • Firmy i organizacje charytatywne rzadko zdają sobie sprawę z tego, że ich strony internetowe są blokowane, chyba że ich dostawca usług internetowych również je filtruje
 • Wskaźniki odpowiedzi dostawców usług internetowych na żądania odblokowania są niedopuszczalnie niskie

Prawie trzy na 10 (27,6%) próśb o odblokowanie do dostawców usług internetowych od 2018 r. Są nadal nierozstrzygnięte, z TalkTalk, Sky i Virgin Media najgorsi przestępcy.

Zautomatyzowane systemy filtrujące są również całkowicie nieprzejrzyste i wysoce niespójne dla różnych dostawców, co bardzo utrudnia przewidywanie, które strony będą blokowane i przez kogo.

To stworzyło sytuacja przegrana.

Wzywamy rząd do przyjęcia zaleceń zawartych w naszym raporcie w celu rozwiązania tej wyrządzonej przez siebie szkody.

Powrót do spisu treści

Błędna klasyfikacja treści

Ze względu na zautomatyzowany charakter filtrów treści można zidentyfikować powtarzające się wzorce błędnej klasyfikacji treści.

Niektóre kategorie witryn internetowych cierpią nieproporcjonalnie w wyniku filtrowania treści. Jednak ze względu na całkowity brak przejrzystości ze strony dostawców usług internetowych w zakresie działania tych filtrów nie można z całą pewnością stwierdzić, dlaczego może to być.

Niemniej jednak jasne jest, że wiele bloków witryny wydaje się być wynikiem tępego filtrowania wywołanego wykryciem słów z czarnej listy bez względu na kontekst.

Jednak możliwe jest, że witryny mogą być również klasyfikowane według dostawcy usług hostingowych.

Może to spowodować, że wszystkie witryny współużytkujące określony adres IP będą uważane za potencjalnie pornograficzne, na przykład nawet wtedy, gdy strony są w rzeczywistości radykalnie różne.

Następujące kategorie witryn wskazują jedne z najbardziej rażących bloków, jakie odkryliśmy.

Są to tylko liczby witryn w Wielkiej Brytanii, zobacz pełny raport (tabele A.1 i A.3) oraz całkowitą liczbę zablokowanych witryn, które są wyższy ponieważ obejmują one witryny z USA zablokowane przez brytyjskich dostawców usług internetowych.

Uwaga: „Bieżące bloki ISP” poniżej odnoszą się do całkowitej liczby aktywnych bloków ISP wykrytych dla tej kategorii, ponieważ domeny mogą być blokowane przez więcej niż jednego dostawcę.

Kategoria strony Zablokowane domeny Domeny nadal są zablokowane Bieżące bloki ISP
Uzależnienie, wsparcie uzależnień 35 14 48
Organizacje charytatywne i non-profit 91 17 24
Poradnictwo, wsparcie i zdrowie psychiczne 104 70 177
Wsparcie w zakresie przemocy domowej i wykorzystywania seksualnego 7 3) 11
LGBTQ+ 27 7 25
Szkoły 143 13 28
Budowa i zaopatrzenie 67 26 64
Produkty związane z CBD i konopiami 307 220 1081
Odwodnienie i odblokowanie odpływu 107 3) 3)
Fotografia 1858 732 2109
Religijny 137 54 147
Usługi weselne 4506 1718 3739
Związane z VPN 404 345 1719

Powrót do spisu treści

Niefortunną ironią jest to, że filtry treści zaprojektowane w celu ochrony osób wymagających szczególnego traktowania przed szkodami w sieci uniemożliwiają również potrzebującym dorosłym dostęp do informacji i wsparcia.

Witryny oferujące wsparcie dla osób, które przeżyły przemoc w rodzinie i niegodziwe traktowanie w celach seksualnych, zawierają zrozumiałe, że często używają słów, które mogłyby zostać zinterpretowane jako seksualne lub pornograficzne przez surowy filtr słów kluczowych.

Podobnie strony poradnictwa i wsparcia zdrowia psychicznego mogą zawierać odniesienia do samobójstw, samookaleczeń i seksu, podczas gdy usługi wsparcia uzależnień będą naturalnie dotyczyć narkotyków i alkoholu.

Szkody wyrządzone przez tego rodzaju filtrowanie są potencjalnie bardzo duże, dlatego dostawcy usług internetowych powinni podjąć proaktywne kroki, aby zapewnić, że ich systemy filtrowania zwolnią witryny pasujące do tych kategorii.

Blokowanie szkolnych stron internetowych szczególnie ilustruje niewielki wysiłek tych filtrów. Co najmniej 34 unikalne witryny z domeną najwyższego poziomu .sch.uk, które zostały przefiltrowane w trakcie trwania zablokowanego projektu. Domen tych nie można zarejestrować prywatnie i są one dostępne tylko dla szkół w Wielkiej Brytanii.

Zwolnienie domen .sch.uk z bloków byłoby trywialne, a jednak tak się nie stało.

Zobacz pełny raport dla dalszej analizy tych kategorii. Raport obejmuje również następujące problematyczne kategorie bloków:

 • Witryny związane z alkoholem (niezwiązane ze sprzedażą)
 • „Problem Scunthorpe”
 • Sieci CDN, interfejsy API i usługi hostingu obrazów
 • Techniczne strony zaplecza
 • Witryny przed uruchomieniem
 • Produkty już podlegają ograniczeniom wiekowym
 • Usługi VPN
 • Oprogramowanie do zdalnego dostępu

Powrót do spisu treści

Odblokuj ustalenia żądania

Użytkownicy Zablokowanych również mogą składać wnioski do dostawców usług internetowych dotyczące stron, które zablokowali w celu ponownego rozpatrzenia i potencjalnej przeklasyfikowania.

Odpowiedź dostawcy usług internetowych w 2018 r. Zajęła średnio 8 dni. Vodafone były zdecydowanie najwolniejsze ze średnim czasem odpowiedzi 21 dni.

Bloki witryn ISP: jak złe są filtry sieciowe w Wielkiej Brytanii?

Czas potrzebny dostawcom usług internetowych na odpowiedź na żądanie odblokowania, mierzony w dniach.

Blokowanie witryn powoduje szkodę dla właścicieli i użytkowników tych witryn. Dlatego ważne jest, aby dostawcy usług internetowych szybko potwierdzali i odpowiadali na żądania odblokowania.

W raporcie sugerujemy, że użytkownicy zgłaszający błędne bloki powinni spodziewać się odpowiedzi w ustalonym czasie - najlepiej nie dłużej niż 48 godzin.

Powyższe dane pokazują, że dostawcy usług internetowych mają miejsce na poprawę szybkości, z jaką odpowiadają.

Jeszcze bardziej problematyczny jest odsetek żądań odblokowania, które pozostają bez odpowiedzi.

Znaleźliśmy to prawie trzy na dziesięć (27,6%) wnioski złożone w 2018 r. były nadal nierozstrzygnięte w marcu 2019 r. Ponad połowa tych nierozstrzygniętych spraw dotyczy witryn, które to robią nie należą do żadnej z kategorii treści zablokowanych przez dostawcę usług internetowych i powinny zostać odblokowane natychmiast na żądanie.

Nasze dane sugerują, że niektóre żądania odblokowania po prostu nie są w ogóle obsługiwane przez dostawców usług internetowych

Poniższa tabela pokazuje, którzy dostawcy usług internetowych są najlepsi i najsłabsi pod tym względem.

Bloki witryn ISP: jak złe są filtry sieciowe w Wielkiej Brytanii?

Status wniosków o odblokowanie przekazanych do dostawców usług internetowych w 2018 r., Od marca 2019 r

Dalszą analizę wniosków o odblokowanie można znaleźć w pełnym raporcie, w tym ocenę procesu odwoławczego - lub jego brak w przypadku bloków ISP stacjonarnych.

Powrót do spisu treści

tło

Dlaczego strony internetowe są blokowane w Wielkiej Brytanii??

Dostawcy usług internetowych w Wielkiej Brytanii stosują filtry do połączeń internetowych od 2011 r., Aby zablokować dzieciom dostęp do stron internetowych zawierających treści uznane za nieodpowiednie.

Nacisk ten został nieformalnie poparty przez rząd, który chciał pokazać, że Wielka Brytania była na czele ochrony dzieci przed treściami online.

Rząd ogłosił w 2013 r., Że czterech głównych dostawców usług internetowych w Wielkiej Brytanii; TalkTalk, Virgin Media, Sky i BT, zgodziły się zainstalować filtry treści „przyjazne rodzinie” i promować je wśród swoich obecnych i nowych klientów.

Powrót do spisu treści

Po co przeprowadzać te badania?

Istnieje wiele kluczowych powodów, które skłoniły to badanie:

 • Brak dowodów na to, że filtry uniemożliwiają dzieciom oglądanie treści dla dorosłych lub zapewniają im bezpieczeństwo w Internecie
 • Prywatne firmy dokonują wątpliwych wyborów dotyczących tego, co jest i jest nie do zaakceptowania przez osoby poniżej 18 roku życia, bez nadzoru lub rozważania faktycznych szkód dla młodych ludzi
 • Po przyjęciu rozporządzenia UE w sprawie neutralności sieci stanowisko wydaje się jasne, że filtrowanie Internetu przez dostawców usług internetowych jest zabronione.
 • Filtry są wadliwym rozwiązaniem technicznym problemu społecznego

Powrót do spisu treści

Kontekst zasad

Jakim problemem są filtry treści próbujące rozwiązać?

Obawy przed korozyjnym wpływem pornografii internetowej na młodych ludzi oraz potencjalne szkody spowodowane treściami online promującymi samookaleczenia, ekstremizm i anoreksję były w centrum debaty medialnej na temat ochrony młodych ludzi.

Jednak, jak pokazuje nasz raport, filtry treści obejmują znacznie szerszy zakres tematyczny, w tym alkohol, narkotyki, seks, religię i politykę. Co ważne, filtry te wpływają zarówno na dorosłych, jak i dzieci.

Powrót do spisu treści

Ocena szkodliwości treści dla dorosłych

Chociaż ocena wpływu materiałów dla dorosłych na dzieci leży poza naszym zasięgiem, w raporcie wzywamy decydentów do:

 • Zastosuj podejście oparte na dowodach
 • Ułóż odpowiednio debatę
 • Uwzględnij głosy młodych ludzi
 • Nie koncentruj się wyłącznie na ryzyku
 • Nie skupiać się wyłącznie na technologii
 • Zachęcaj do aktywnego rodzicielstwa

Powrót do spisu treści

Filtry jako rozwiązanie

Filtry na poziomie sieci zostały promowane jako prosty sposób uniemożliwienia dzieciom oglądania treści dla dorosłych. Rodzice nie potrzebują żadnej wiedzy technicznej, aby je aktywować.

Były premier David Cameron powiedział, że filtry mają zapewnić „Jedno kliknięcie, aby chronić cały dom i zapewnić bezpieczeństwo dzieciom”.

Jak pokazuje nasz raport, ten uproszczony pogląd wprowadza w błąd i może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego.

Filtry - czy to stosowane w domu, czy w szkołach - stały się teraz centralnym elementem rządowych zasad bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

Filtry telefonów komórkowych są domyślnie włączone przez wielu dostawców, w tym EE, Telefonica (O2), Three i Vodafone. Klienci telefonów komórkowych zazwyczaj muszą udowodnić, że mają ukończone 18 lat, jeśli chcą wyłączyć filtry. Niektóre sieci wymagają przedłożenia dokumentów identyfikacyjnych, takich jak paszport, aby umożliwić wyłączenie filtrów.

Filtrowanie na stacjonarnych dostawcach usług internetowych rozpoczęło się w 2014 r. Blokowanie na poziomie sieci oznacza, że ​​dostawcy usług internetowych włączają filtry, które mają zastosowanie do każdego urządzenia podłączonego do sieci domowej. Mogą być włączane i wyłączane tylko przez posiadacza rachunku. Większość dostawców usług internetowych oferuje różne poziomy filtrowania, a niektórzy pozwalają klientom dostosować kategorie, które chcieliby być zablokowani.

Powrót do spisu treści

Czy filtry zapobiegają oglądaniu przez dzieci szkodliwych treści?

Można założyć, że filtry ograniczą możliwość oglądania pornografii przez bardzo małe dzieci, o ile nie są szczególnie biegli w korzystaniu z technologii.

Nie są jednak w stanie chronić dzieci przed pojedynczymi treściami na stronach takich jak Twitter, Facebook i YouTube.

Istnieje wiele sposobów, w jakie dzieci mogą wyświetlać nieodpowiednie treści za pomocą technologii, filtry sieciowe nie mogą działać jako panaceum, aby całkowicie chronić dzieci.

Niektóre sposoby, w jakie starsze dzieci mogą oglądać pornografię lub inne zakazane treści, to:

 • Przyjaciele
 • Witryny proxy
 • Słup
 • Usługi udostępniania plików
 • Darmowe VPN
 • Urządzenia do przechowywania danych
 • Sexting

Powrót do spisu treści

Szkody związane z blokowaniem

Nawet jeśli tylko niewielka część witryn zostanie nieprawidłowo zablokowana, nadal mogą wystąpić poważne konsekwencje. Jak pokazuje nasz raport, wiele stron internetowych wykonujących funkcje ważne społecznie jest nieprawidłowo blokowanych.

Ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej uniemożliwia się dostęp do potrzebnych im informacji i wsparcia. To nie jest akceptowalny stan rzeczy.

Małe firmy również ponoszą straty związane z utratą zwyczaju i reputacji. Są one również nieproporcjonalnie dotknięte w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami.

Na przykład wielu wyspecjalizowanych sprzedawców wina doświadczyło blokowania witryn przez filtry ISP. Nie widzimy tego samego wyniku w supermarketach sprzedających alkohol i przechowujących te same produkty. Dzieje się tak pomimo faktu, że oba stanowią taką samą potencjalną szkodę dla nieletnich.

Powrót do spisu treści

Podstawa prawna do filtrowania treści

Wydaje się, że europejskie przepisy dotyczące neutralności sieci sprawiają, że nielegalne filtrowanie treści dla dorosłych w obecnej formie pomimo prób zmiany prawa brytyjskiego w celu ominięcia przepisów Unii Europejskiej.

Istnieją pytania dotyczące tego, czy filtrowanie treści w obecnej formie jest legalne

Firmy nigdy nie były prawnie zobowiązane do zapewnienia filtrów - firmy dobrowolnie się na to zgodziły.

W 2015 r. UE uzgodniła przepisy, w których stwierdza się, że dostawcy usług internetowych „powinni traktować cały ruch równo, bez dyskryminacji, ograniczeń lub ingerencji, niezależnie od jego nadawcy lub odbiorcy, treści, aplikacji lub usługi lub urządzenia końcowego”.

Chociaż zasady te oczywiście dopuszczają wyłączenia, brytyjskie ustalenia dotyczące blokowania nie spełniają kryteriów wyłączenia.

W naszym raporcie wzywamy Ofcom do wyjaśnienia statusu prawnego i podstaw filtrowania treści dla dorosłych oraz zapewnienia wskazówek firmom, które mogą naruszać prawo.

Powrót do spisu treści

Korekcja błędów

Korekta błędów popełnianych przez filtry treści niekoniecznie jest łatwa i rząd nie traktował ich priorytetowo obok wprowadzenia filtrów.

O2 jest jedynym dostawcą, który ma na przykład moduł sprawdzania adresów URL. To narzędzie zostało wyłączone na ponad rok, począwszy od końca 2013 r., Po użyciu przez dziennikarzy.

Każdy dostawca usług internetowych udostępnia adres e-mail do raportów o blokowaniu dostępu, ale dostawcy usług internetowych nie przyjmują zapytań zbiorczych ani automatycznych.

ORG uważa te rozwiązania za nieodpowiednie, dlatego prowadzi własny system, Zablokowany, który polega na darowiznach i wsparciu partnerów, takich jak Top10VPN.

Powrót do spisu treści

Rekomendacje

 1. Zgoda filtry zamiast rezygnować
 2. Oparta na szkodach ocena treści z większą przejrzystością sposobu blokowania witryn.
 3. Informuj strony internetowe że są zablokowane i dają możliwość odwołania
 4. Lepsze procesy do identyfikacji i żądania odblokowania witryn
 5. Odwołania: dostawcy usług telefonii stacjonarnej powinni wdrożyć procedurę odwoławczą, podczas gdy operatorzy sieci komórkowych powinni lepiej komunikować się z nimi
 6. Filtrowanie na poziomie urządzenia zamiast na poziomie sieci
 7. Ofcom musi wyjaśnić sytuację prawną
 8. Przeprowadź niezależne badania w ryzyko związane z treściami online

Powrót do spisu treści

Metodologia

35 milionów stron przetestowanych przy użyciu narzędzia znajdującego się na Blocked.org.uk od czasu jego uruchomienia w 2014 roku i ponad 760 000 zablokowanych przez filtry treści ISP. Testy zostały znacznie rozszerzone od marca 2017 r. I od tego czasu pochodzi 90% testów i wyników. Kompletna metodologia znajduje się w załącznikach pełnego raportu.

Powrót do spisu treści

O nas

Top10VPN.com to największa na świecie witryna z recenzjami VPN. Zalecamy najlepsze usługi VPN, aby chronić prywatność konsumentów w Internecie. Naszym celem jest również edukowanie opinii publicznej na temat zagrożeń związanych z prywatnością cyfrową i cyberbezpieczeństwem poprzez nasze bezpłatne zasoby internetowe i badania.

Aby uzyskać bardziej oryginalne badania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa, zapoznaj się z naszym raportem Global Mobile VPN (2019), darmowym dochodzeniem VPN (2019) lub naszym indeksem ryzyka VPN (Android).

Brayan Jackson
Brayan Jackson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me