Kluczowe wnioski

 • 8,05 mld USD: koszt ekonomiczny wyłączeń internetowych na świecie w 2019 r. - wzrost o 235% od 2015/16
 • 122 poważne wyłączenia odbyło się w 21 krajach w 2019 r
 • 18 225 godzin: całkowity czas trwania głównych awarii na całym świecie
  • Awarie internetowe: 11 857 godzin
  • Wyłączenia mediów społecznościowych: 6,368 godzin
 • Irak: najbardziej dotknięty gospodarczo kraj, a następnie Sudan i Indie
 • WhatsApp: najbardziej zablokowana platforma z 6236 godzinami zakłóceń

Wprowadzenie

Ten raport o globalnym koszcie wyłączeń internetowych w 2019 r. Określa całkowity wpływ gospodarczy każdego poważnego wyłączenia sieci i wyłączeń mediów społecznościowych na całym świecie w ubiegłym roku.

Zebraliśmy wszystkie incydenty krajowe i regionalne, określiliśmy czas trwania ograniczeń i wykorzystaliśmy narzędzie COST do obliczenia ich wpływu na gospodarkę.

To narzędzie, opracowane przez Internet Monitoring NGO Netblocks i grupę rzeczniczą The Internet Society, wykorzystuje wskaźniki z Banku Światowego, ITU, Eurostatu i amerykańskiego spisu ludności.

Przeliczyliśmy 18 000 godzin wyłączeń internetowych na całym świecie w 2019 roku kosztuje światową gospodarkę 8,05 mld USD. Zgodnie z najnowszą dostępną analizą stanowi to wzrost wpływu o 235% w porównaniu z 2,4 mld USD w 2015/16.

Przejdź bezpośrednio do danych o wpływie gospodarczym według regionu i kraju.

Odkryliśmy również, że w 2019 r. Było więcej wyłączeń internetowych niż kiedykolwiek wcześniej. W niniejszym raporcie uwzględniliśmy 122 główne incydenty, tj. Ich skutki na poziomie krajowym lub regionalnym, które miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jednak po uwzględnieniu ponad 90 mniejszych przerw w dostawach prądu w Indiach oraz innych lokalnych i częściowych ograniczeń, jasne jest, że rekordowa liczba 196 udokumentowanych wyłączeń z poprzedniego roku została przekroczona.

Co rozumiemy przez „zamknięcie Internetu”?

„Wyłączenie z Internetu to celowe zakłócenie łączności internetowej lub elektronicznej, powodujące, że stają się one niedostępne lub skutecznie nieużyteczne dla określonej populacji lub w obrębie lokalizacji, często w celu sprawowania kontroli nad przepływem informacji.” - Access Now

W tym raporcie uwzględniliśmy wyłączenia mediów społecznościowych i przerwy w dostępie do Internetu w naszych obliczeniach. Te rodzaje zakłóceń w Internecie są zdefiniowane w następujący sposób:

 • Awarie internetowe: gdzie dostęp do Internetu jest całkowicie odcięty. Tego ekstremalnego środka nie można bezpośrednio obejść.
 • Wyłączenia mediów społecznościowych: gdzie dostęp do popularnych platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook, WhatsApp, Twitter lub YouTube, został zablokowany. Można to zwykle obejść, korzystając z VPN.

Podczas naszej analizy każdego zamknięcia Internetu w 2019 r. Pojawiły się pewne ogólne trendy. Występują najczęściej w odpowiedzi na protesty lub niepokoje społeczne, zwłaszcza w okolicznych wyborach, ponieważ reżimy autorytarne starają się ograniczyć przepływ informacji i utrzymać kontrolę nad władzą.

Z ekonomicznego punktu widzenia zakłócenia dotyczą nie tylko gospodarki formalnej, ale także nieformalnej, szczególnie w krajach słabiej rozwiniętych. Trwałe szkody mogą przynieść utrata zaufania inwestorów i niepewny rozwój, co sprawia, że ​​nasze szacunki są konserwatywne.

Po stronie praw człowieka takie zamknięcia wyraźnie wpływają na swobodę wypowiedzi obywateli i prawo do informacji, a nawet mogą prowadzić do wzrostu przemocy.

Pomimo ich negatywnego wpływu na globalną gospodarkę, prawa człowieka i procesy demokratyczne niewiele wskazuje na to, że zamknięcie Internetu zakończy się w 2020 r..

Koszt według regionu

Poniższa tabela pokazuje całkowity koszt ekonomiczny wszystkich głównych wyłączeń internetowych w 2019 r. Według regionu globalnego, mierzony w USD.

Region
Czas wyłączenia (godz.)
Całkowity koszt zamknięcia
Bliski Wschód & N. Afryka 577 3,135 mld USD
Afryki Subsaharyjskiej 7800 2,16 mld USD
Azja 9,677 1,68 mld USD
Ameryka Południowa 171 1,07 mld USD
Światowy 18,225 8,05 mld USD

Koszt według kraju

Poniższa tabela pokazuje całkowity koszt ekonomiczny wszystkich poważnych wyłączeń internetowych w 2019 r. W podziale na kraje, w których wystąpiły zakłócenia. Ranking jest najwyższy do najniższego wpływu ekonomicznego, mierzony w USD.

Kliknij łącza nazwy kraju, aby przejść do podstawowych informacji o poszczególnych zdarzeniach zakłócających.

Ranga
Kraj
Czas wyłączenia (godz.)
Całkowity koszt zamknięcia
Użytkownicy Internetu
1 Irak 263 2 319,5 mln USD 18,8 mln
2) Sudan 1,560 1 866,3 mln USD 12,5 mln
3) Indie - określone regiony [1] 4,196 1 329,8 mln USD 8,4 mln
4 Wenezuela 171 1 072,6 mln USD 20,7 mln
5 Iran 240 611,7 mln USD 49,0 mln
6 Algieria 50 199,8 mln USD 19,7 mln
7 Indonezja [2] 416 187,7 mln USD 29,4 mln
8 Czad [3] 4,728 125,9 mln USD 1,0 mln
9 Sri Lanka 337 83,9 mln USD 7,1 mln
10 Myanmar - Rakhine, Chin 4,880 75,2 mln USD 0,1 mln
11 DRK 456 61,2 mln USD 7,0 mln
12 Etiopia 346 56,8 mln USD 19,5 mln
13 Zimbabwe 144 34,5 mln USD 4,5 mln
14 Mauretania 264 13,8 mln USD 0,9 mln
15 Pakistan - Azad Kaszmir 88 5,6 mln USD Brak danych
16 Egipt 24 3,8 mln USD 43,9 mln
17 Kazachstan 7.5 2,6 mln USD 13,9 mln
18 Benin 21 1,1 mln USD 1,6 mln
19 Gabon 29 1,1 mln USD 1,0 mln
20 Erytrea 240 0,4 mln USD 0,1 mln
21 Liberia 12 0,1 mln USD 377 tys

[1] Tylko Arunachal Pradesh, Assam, Dżammu i Kaszmir, Meghalaya, Radżastan, Tripura i Uttar Pradesh. Powrót na górę tabeli.

[2] 338 godzin określonego czasu obowiązywało tylko w regionie Papui. Powrót na górę tabeli.

[3] Dane dotyczące czasu trwania / kosztów całkowitych odnoszą się wyłącznie do wpływu na 2019 r. I nie uwzględniają poprzednich miesięcy ograniczeń w stosunku do 2018 r. Powrót na górę tabeli.

Bloki według platformy

Poniższa tabela pokazuje całkowity czas wyłączania mediów społecznościowych według platform w 2019 r. Należy pamiętać, że większość tych zakłóceń miała miejsce jednocześnie.

Platforma
Czas wyłączenia (godz.)
WhatsApp 6236
Facebook 6,208
Instagram 6,193
Świergot 5860
youtube 684

Kraje z kosztami wyłączenia przekraczającymi 1 mld USD

Irak

 • Awarie internetowe: 209 godzin
 • Wyłączenia mediów społecznościowych: 54 godziny
 • Całkowity koszt przestojów: 2 319,5 mln USD

Najbardziej znaczące przerwy w dostępie do Internetu miały miejsce w październiku podczas protestów antyrządowych z powodu rosnącego bezrobocia, awarii usług publicznych i korupcji. Awarie stały się częścią brutalnej blokady rządu, która pochłonęła co najmniej 220 osób, a wiele innych zraniła. Ponad 600 osób zostało rannych tylko 3 października.

„Zrywając łącza komunikacyjne, władze miały nadzieję na ograniczenie zdolności demonstrantów do organizowania się” - The Guardian

Wyłączenia internetowe ograniczają zdolność obywateli do podnoszenia świadomości na temat brutalności policji, jednak badania sugerują, że może to faktycznie przyczynić się do przemocy.

Rząd ograniczył także dostęp do Internetu na początku tego roku, starając się zapobiec oszustwom na egzaminach krajowych w czerwcu. Powtórzono to we wrześniu.

Sudan

 • Awarie internetowe: 864 godziny
 • Wyłączenia mediów społecznościowych: 696 godzin
 • Całkowity koszt przestojów: 1 866,3 mln USD

Styczeń luty: 68-dniowe zamknięcie mediów społecznościowych, które rozpoczęło się w grudniu 2018 r. (Uwaga: liczymy tylko straty finansowe od 1 stycznia 2019 r.), Zostało wdrożone po wybuchach protestów w całym kraju wzywających Omara al-Bashira, który sprawował władzę przez trzydzieści lat , zejść na dół.

„Od grudnia internauci w Sudanie używają narzędzi do obchodzenia sieci VPN, aby pozostać w kontakcie z platformami społecznościowymi” - Netblocks

kwiecień: Bloki mediów społecznościowych zostały ponownie wprowadzone wraz ze wzrostem intensywności demonstracji. Ograniczenia próbowały - i nie udały się - zatrzymać przepływ postów, takich jak tweet poniżej, który został przesłany ponownie prawie 20 000 razy, stając się ikoną w tym procesie.

Wykonane przeze mnie @ lana_hago # 8aprile pic.twitter.com/o7pDUsQg84

- Lana H. Haroun (@lana_hago) 8 kwietnia 2019 r

Dostęp został przywrócony po tym, jak al-Bashir w końcu ogłosił, że ustąpi po tym, jak najwyżsi generałowie wojskowi zwrócą się przeciwko władcy.

Czerwiec lipiec: Ponieważ w następstwie zamachu stanu trwały protesty, internet został ograniczony, aby uniemożliwić przepływ informacji, na przykład odzyskanie co najmniej 40 ciał z Nilu. Trwało to do czasu zakończenia protestów formalnym powołaniem rządu przejściowego na początku sierpnia.

Indie

Tylko określone regiony

 • Awarie internetowe: 4196 godzin
 • Wyłączenia mediów społecznościowych: Nie dotyczy
 • Całkowity koszt przestojów: 1 329,8 mln USD

Indie nakładają ograniczenia internetowe częściej niż w jakimkolwiek innym kraju, z ponad 100 zamknięciami udokumentowanymi w 2019 r. Ponieważ są one często ukierunkowane, nawet do poziomu zaciemnienia poszczególnych dzielnic miasta na kilka godzin, podczas gdy siły bezpieczeństwa próbują przywrócić porządek , wiele z tych incydentów nie zostało uwzględnionych w tym raporcie, który zamiast tego koncentrował się na większych zamknięciach w całym regionie. Pełny wpływ ekonomiczny będzie zatem prawdopodobnie większy niż nasze 1,3 miliarda dolarów.

Najbardziej znaczące zakłócenia miały miejsce w burzliwym regionie Kaszmiru, gdzie po okresowych przestojach w pierwszej połowie roku dostęp został zablokowany od sierpnia, bez widocznych ograniczeń.

Zamknięcie [Kaszmiru] jest obecnie najdłużej narzucone w demokracji - Washington Post

Władze Indii próbowały uzasadnić zanik cyfrowy ze względów bezpieczeństwa narodowego z powodu zamieszek w Kaszmirze po ich kontrowersyjnej decyzji o pozbawieniu Indii jedynego regionu muzułmańskiego, w którym większość ma autonomię.

Gdzie indziej gwałtowne reakcje w grudniu na kolejną zmianę prawa indyjskiego, która była postrzegana jako kolejna próba marginalizacji muzułmańskiej mniejszości w kraju, spowodowała zaniki internetu w wielu dzielnicach Uttar Pradesh, a także w pobliskich regionach Arunachal Pradesh, Tripura, Assam i Meghalaya.

Inne poważne zamknięcie miało również swoje źródło w napięciach religijnych. Orzeczenie Sądu Najwyższego z listopada w sprawie sporu o święte miejsce w Ajodhji, które przez ponad sto lat dusiło hinduistów i muzułmanów, spowodowało zamknięcie systemu „w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się dezinformacji” w Aligarh, Uttar Pradesh, a także w regionie Rajashthan.

Wenezuela

 • Awarie internetowe: 60 godzin
 • Wyłączenia mediów społecznościowych: 111 godzin
 • Całkowity koszt przestojów: 1 072,6 mln USD

Rząd Wenezueli Nicolasa Maduro zareagował agresywnymi, ciągłymi ograniczeniami internetowymi, kiedy naród pogrążył się w kryzysie konstytucyjnym w styczniu po tym, jak przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Juan Guaidó zakwestionował prezydenturę, ogłaszając się tymczasowym prezydentem kraju. Było to w odpowiedzi na wybory, które zostały powszechnie uznane za nielegalne.

Wyłączenia były wysoce strategiczne. Częste, krótkotrwałe i ściśle ukierunkowane bloki platform mediów społecznościowych miały na celu uniemożliwienie szerokiego udostępniania strumieni na żywo z Guaidó. YouTube był najchętniej wybieraną platformą, na którą wpływ miała często tylko godzina.

Miały one miejsce, gdy Guaidó planował konferencje prasowe, przemawiał w Zgromadzeniu Narodowym lub przemawiał do tłumów podczas protestów.

Cantv, największa w kraju firma telekomunikacyjna, jest państwowym operatorem, który ułatwił wdrożenie ogólnopolskich wyłączeń internetowych.

Kilka ogólnopolskich przerw w dostawie prądu - nieuwzględnionych w naszych danych, ponieważ były one niezamierzone - również uniemożliwiło dostęp do Internetu w czasie kryzysu.

W szczególności Wikipedia została zablokowana w styczniu po „wojnie edycyjnej” o legalnego prezydenta.

Kraje, w których koszt wyłączenia wynosi 100 mln USD - 1 mld USD

Iran

 • Awarie internetowe: 240 godzin
 • Wyłączenia mediów społecznościowych: Nie dotyczy
 • Całkowity koszt przestojów: 611,7 mln USD

Władze Iranu zamknęły dostęp do Internetu w listopadzie po wybuchu powszechnych protestów w odpowiedzi na podniesienie cen paliw o co najmniej 50%.

Skuteczne zamknięcie Internetu zajęło co najmniej 24 godziny, ze względu na liczbę dostawców usług internetowych działających w kraju.

Przynajmniej 304 osoby zmarły w protestach według Amnesty, dodatkowo podkreślając zarzut, że rządy autorytarne stosują wyłączenia internetowe, aby zapobiec przedostawaniu się zdjęć i filmów z ich represyjnych działań i łamania praw człowieka do świata zewnętrznego.

W grudniu nastąpiło dalsze 24-godzinne wyłączenie z powodu protestów antyrządowych.

W szczególności Iran od kilku lat rozwija własny intranet, krajową sieć informacyjną, podobnie jak rosyjski RUnet.

Algieria

 • Awarie internetowe: 47 godzin
 • Wyłączenia mediów społecznościowych: 3 godziny
 • Całkowity koszt przestojów: 199,8 mln USD

Czerwiec: Algierczykom odmawiano dostępu do Internetu, gdy studenci zdawali egzaminy. To był trzeci rok z rzędu, że takie ekstremalne środki zostały wprowadzone pod pretekstem zapobiegania oszukiwaniu.

Sierpień: YouTube został zablokowany na trzy godziny po opublikowaniu wideo przez byłego algierskiego ministra obrony wzywającego społeczeństwo do usunięcia przywódcy wojskowego Ahmeda Gaida Salaha.

Wrzesień: 36-godzinny zanik internetu został nałożony w tym samym czasie, co ogłoszenie wyborów prezydenckich, które odbędą się w grudniu 2019 r.

Jest prawdopodobne, że miało to na celu zapobieżenie trwającym miesiącom protestom wzywającym do reformy wyborczej i odsunięciu od władzy byłego wieloletniego prezydenta Abdelaziza Boutefliki, w tym Gaida Salaha, przed jakimkolwiek głosowaniem.

Indonezja

 • Awarie internetowe: 338 godzin
 • Wyłączenia mediów społecznościowych: 78
 • Całkowity koszt przestojów: 187,7 mln USD

Krajowy: 78-godzinne zamknięcie mediów społecznościowych zostało wdrożone, kiedy w Dżakarcie wybuchły zamieszki w maju po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich.

„Ograniczenia pojawiają się, gdy Indonezja zmaga się z napięciami politycznymi po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich we wtorek. Pokonany kandydat Prabowo Subianto powiedział, że zakwestionuje wynik w sądzie konstytucyjnym. ”- TechCrunch

Rząd starał się uzasadnić zamknięcie jako konieczne, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się dezinformacji i „fałszywych wiadomości”, które mogłyby dodatkowo rozpalić napięcia.

Papua: Główne awarie internetu w Indonezji ograniczały się do regionu Papui, gdzie po dwóch niepokojach społecznych miały miejsce dwa osobne zamknięcia. Podczas gdy jeden był bardzo krótki, drugi trwał dwa tygodnie.

„Region zachodniej Papui doznał najpoważniejszych niepokojów społecznych od lat od połowy sierpnia z powodu domniemanej dyskryminacji rasowej i etnicznej.” - Al Jazeera

Czad

 • Awarie internetowe: Nie dotyczy
 • Wyłączenia mediów społecznościowych: 4728 godzin
 • Całkowity koszt przestojów: 125,9 mln USD

Chad doznał najdłuższego zamknięcia mediów społecznościowych na świecie; od marca 2018 r. do lipca 2019 r.

Sytuacja była tak poważna, że ​​Internet Bez Granic został zmuszony do interwencji i kampanii w celu zapewnienia VPN i dostępu do danych obrońcom praw człowieka w kraju (pełne ujawnienie: Top10VPN.com był głównym darczyńcą).

Ograniczenia mediów społecznościowych rozpoczęły się po tym, jak parlament kraju zalecił zmianę konstytucji, która pozwoliłaby prezydentowi Idrissowi Déby pozostać u władzy do 2033 r..

Należy zauważyć, że wpływ ekonomiczny tego rekordowego wyłączenia Internetu jest znacznie zmniejszony przez fakt, że tylko 6,5% populacji ma dostęp do Internetu.

Kraje, w których koszty zamknięcia wynoszą od 25 do 100 milionów USD

Sri Lanka

 • Awarie internetowe: Nie dotyczy
 • Wyłączenia mediów społecznościowych: 337 godzin
 • Całkowity koszt przestojów: 83,9 mln USD

Po niszczycielskiej serii zamachów bombowych na kościoły i hotel w niedzielę wielkanocną, w których zginęło 253 osób, rząd Sri Lanki zablokował dostęp do mediów społecznościowych pod pretekstem zapobiegania rozprzestrzenianiu dezinformacji.

W dużej mierze miało to miejsce w dwóch głównych okresach, najpierw ponad 10 dni bezpośrednio po zamachu bombowym, a następnie dwa tygodnie później przez kolejne pięć dni.

Ponieważ Sri Lanki są szczególnie mocno uzależnione od Facebooka i WhatsApp w zakresie komunikacji, korzystanie z VPN gwałtownie wzrosło.

Myanmar

 • Awarie internetowe: 4632 godziny
 • Wyłączenia mediów społecznościowych: Nie dotyczy
 • Całkowity koszt przestojów: 75,2 mln USD

Rząd Mjanmy / Birmy zablokował dostęp do Internetu w dziewięciu miejscowościach w regionach Rakhine i Chin w czerwcu 2019 r. Zostały one zniesione we pięciu gminach we wrześniu, ale w pozostałych czterech obowiązują ograniczenia, pomimo międzynarodowych protestów organizacji praw człowieka.

Dotknięty ubóstwem i odizolowany region w zachodniej Birmie, graniczący z Bangladeszem, ma burzliwą historię. Był to dom muzułmanów Rohingya, zanim przemoc na tle religijnym i oficjalne złe traktowanie sprawiły, że w 2017 r. Setki tysięcy uciekły, co spowodowało największy na świecie kryzys uchodźczy. Dziś pozostaje cywilną strefą wojenną, ponieważ lokalni powstańcy walczą z armią Arakan o większą autonomię.

Istnieje obawa, że ​​awaria internetu maskuje kolejne przypadki łamania praw człowieka, gdy interwencja zbrojna nasila się w regionie.

„Takie embarga telekomunikacyjne mogą być zaprojektowane w celu udaremnienia członków opozycji politycznej… i mogą szczególnie skrzywdzić wrażliwe społeczności w obszarach konfliktu, które polegają na połączeniach internetowych, aby trzymać ich z dala od ognia krzyżowego lub reklamować nadużycia w odległych lokalizacjach.” - New York Times

DRK

 • Awarie internetowe: 456 godzin
 • Wyłączenia mediów społecznościowych: Nie dotyczy
 • Całkowity koszt przestojów: 61,2 mln USD

Internet i SMS-y zostały całkowicie wyłączone na 20 dni w Demokratycznej Republice Konga po wyborach. Urzędnicy twierdzili, że „unikano chaosu”.

Zamknięcie spowodowało międzynarodowe oburzenie i zostało potępione przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która wezwała rząd DRK do przywrócenia dostępu:

„Ogólne zamknięcie sieci stanowi wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego i nie może być w żaden sposób uzasadnione” (ONZ).

Etiopia

 • Awarie internetowe: 274 godziny
 • Wyłączenia mediów społecznościowych: 72 godziny
 • Całkowity koszt przestojów: 56,8 mln USD

W czerwcu w Etiopii doszło do szeregu awarii internetu i mediów społecznościowych.

Nie było oficjalnego komentarza wyjaśniającego przerwy, które zostały nałożone podczas ogólnopolskiego okresu egzaminacyjnego. Chociaż spekulowano, że ograniczenia mają na celu zapobieganie oszustwom, dostęp pozostawał zablokowany w okresach weekendowych, gdy nie odbywały się egzaminy.

W dalszej części miesiąca obowiązywały również ograniczenia, które nastąpiły po próbie zamachu stanu w regionie Amhara, która trwała ponad 100 godzin.

Zimbabwe

 • Awarie internetowe: 144 godziny
 • Wyłączenia mediów społecznościowych: Nie dotyczy
 • Całkowity koszt przestojów: 34,5 mln USD

Rząd Zimbabwe uciekł się do tygodniowej przerwy w dostępie do Internetu, próbując stłumić niepokoje związane ze skokiem cen paliw o 150% w styczniu 2019 r. W rezultacie liczba pobrań mobilnej sieci VPN wzrosła w 2019 r. O 250%.

Kraje z kosztami wyłączenia poniżej 25 mln USD

Sporne wybory prezydenckie doprowadziły do ​​tygodniowego zaciemnienia internetu Mauretania pod koniec czerwca, który wraz z innymi naruszeniami wolności prasy został ostro skrytykowany jako przyczyniający się do „klimatu strachu”.

Dostęp do Internetu został zablokowany w Pakistan-kontrolował część Kaszmiru we wrześniu w odpowiedzi na protesty dotyczące kontrowersyjnej decyzji Indii o pozbawieniu autonomii części Kaszmiru podlegających jego jurysdykcji.

Podczas Egipt nadal agresywnie cenzurowała opozycyjne i internetowe serwisy informacyjne przez cały 2019 r., jedyną awarią, która kwalifikowała się jako zamknięcie, była
pełny blok Facebook Messenger podczas protestów we wrześniu.

Kazachstan zablokował dostęp do Internetu w majowym dniu wyborów narodowych po kilku miesiącach niezadowolenia politycznego.

Wybory krajowe w Benin spowodowało także całkowite zamknięcie internetu w kwietniu, podczas gdy obywatele oddali swoje głosy.

Nastąpiła awaria internetu Gabon przez ponad jeden dzień na początku stycznia, kiedy siły bezpieczeństwa stoczyły próbę zamachu stanu przeciwko prezydentowi Ali Bongo przez żołnierzy-renegatów.

Erytrea, najbardziej cenzurowany kraj na świecie w 2019 r., według organu nadzorującego Komitet Ochrony Dziennikarzy, ściśle kontroluje cały dostęp do Internetu w jego granicach. Nawet ten ograniczony dostęp został odwołany w maju przed Dniem Niepodległości, aby uniemożliwić potencjalnym protestującym zorganizowanie się w Internecie.

Liberia zastosowała swoje pierwsze zamknięcie mediów społecznościowych w czerwcu jako „środek bezpieczeństwa” w odpowiedzi na duży planowany protest.

Metodologia

W 2019 r. Sprawdziliśmy każde udokumentowane zamknięcie Internetu i mediów społecznościowych na całym świecie. Kryteria zamknięcia zostały oparte na całości cięciu w skali krajowej lub regionalnej. Do celów niniejszego badania nie uwzględniono awarii internetu spowodowanych klęskami żywiołowymi lub awariami infrastruktury, ani dni przestoju przed 2019 r. W przypadku trwających incydentów.

Charakter, czas trwania i dotkliwość wyłączeń pochodziły głównie z danych i raportów graficznych Netblocks w czasie rzeczywistym oraz z internetowego narzędzia do śledzenia wyłączeń SFLC.IN. Dodatkowe informacje pochodzące z otwartych źródeł pochodzą z Access Now i renomowanych wiadomości.

Koszty zamknięcia pochodzą z narzędzia Netblocks i narzędzia kosztu zamknięcia przez społeczeństwo internetowe oparte na metodzie Brookings Institution. Regionalne koszty zamknięcia zostały obliczone poprzez określenie wyniku gospodarczego regionu jako odsetka krajowego PKB.

Regionalne koszty zamknięcia zostały obliczone jako odsetek kosztów krajowych, w oparciu o wkład gospodarczy regionu w krajowy PKB. W przypadku Myanmaru, w którym oficjalne regionalne dane dotyczące PKB nie były dostępne, koszty oparto na użytkownikach Internetu na dotkniętym obszarze w stosunku do całkowitej liczby użytkowników Internetu.

Dane użytkowników Internetu pochodzą z Banku Światowego i raportów rządowych.

Pobierz arkusz danych na temat zamykania Internetu w 2019 r. Jako Arkusz Google lub PDF.

O nas

Top10VPN.com to wiodąca witryna z recenzjami VPN. Zalecamy najlepsze usługi VPN, aby chronić prywatność konsumentów w Internecie. Naszym celem jest również edukowanie opinii publicznej na temat zagrożeń związanych z prywatnością cyfrową i cyberbezpieczeństwem poprzez nasze bezpłatne zasoby internetowe i badania.

Aby uzyskać bardziej oryginalne badania dotyczące bezpieczeństwa i prywatności, sprawdź nasz raport Global Mobile VPN, bezpłatne badanie aplikacji VPN lub bezpłatny wskaźnik ryzyka VPN (Android).

Główne zdjęcie: Ludzie biorą udział w proteście w Bagdadzie w Iraku w dniu 29 października 2019 r. Źródło: Khalil Dawood / Xinhua / Alamy Live News.

Brayan Jackson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me